เนื้อเพลง ซูปเปอร์วาเลนไทน์ (เจน นุ่น โบว์) – SUPER วาเลนไทน์

ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

* เจนค่ะ..เจนค่ะ..

   หนูชื่อเจน มากับนุ่นและก็มากับโบว์

   นุ่นค่ะ..นุ่นค่ะ..

   หนูชื่อนุ่น มากับเจนและก็มากับโบว์

   โบว์ค่ะ..โบว์ค่ะ..

   หนูชื่อโบว์ มากับนุ่นและก็มากับเจน

** ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

     ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

*** ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

มารื่นเริงเทิงใจ มาหลงใหลดนตรี

ดีกว่าไปหลงทุกข์ อบายมุขมันก็ไม่มี

ได้ยืดเส้นยืดสาย ยืดอวัยวะ

อายุวัฒนะ สุขภาพหน้าตาจะดี

ดิ้น ดิ๊น ดิ้น.. เต้น เต๊น เต้น..

ได้แข็งแรง ไม่เสียตังค์ เต้นได้ฟรีๆ

เราทุกคน ซุปเปอร์วาเลนไทน์

ขอฝากกาย ฝากใจพวกเราวันนี้

** ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

     ลัล ลั้ล ลา.. ลัล ลา ลั้ล ลา..

     มาม้า มาม้า.. มา มาออก มาเต้น

*** ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

      ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์

      เชิญร่วมใจ สนุกกันทุกๆ คน

FiFA55

Leave a Comment